Fotball, også en politisk løsning!

Det er en mulighet for at den kommende Fotball-VM kan redde den spionsiktede Frode Berg. Dette gjennom president Vladimir Putin, som kan sette Berg fri når fotball-VM tråkker til i Russland i følge forsvareren Ilja Novikov. Novikov mener at sikkerhetstjenesten FSB er ganske bestemte på at Berg skal bli domfelt den mulige spionasjen. Novikov frykter dermed at det kan føre til at Berg kan få en lang fengselsstraff. Fotball-VM kan blant annet være med på å sørge for at Berg ikke må sone i flere år, som kan bli en form for en politisk løsning. Det er snakk om fotball-VM som skal være sommeren 2018. Han mener med det at myndighetene i Russland muligens vil vise god vilje fra sin side, med å befri Berg. Sikkerhetstjenesten FSB sin teori bygger ut på at Frode Berg skulle til å levere noe penger til noen, som vi ikke har fått noe informasjon om hvem det kan være.

Ingen bevis på spinoasje

Som sagt så kan det hende at russerne vil vise god vilje og slippe fri anklagede som Frode Berg. Med andre ord kan fotball fort bli noe veldig mye mer enn bare en sport, men også en politisk løsning og en mulighet til å få frigitt en av våre egne. Det er NRK som har møtt på Bergs advokat ved fengselet i Moskva. Det var meningen at anken skulle bli behandlet i løpet av denne uken, men ble utsatt. Pressetalskvinnen for Lefortovodomstolen fortalte at klagen ikke ble behandlet før 23. januar. Berg skal være varetektsfengslet frem til den 5. februar, for sin spionasje for Norge og USA. Anklagen fra FSB sikkerhetstjenesten, går ut på at Berg spionerte for å finne hemmelig info om Russland og ta det med seg videre. Det er ingen bevis på at Frode Berg skulle ta med noen former for hemmelig informasjon ut i fra Russland. Novikov mener dermed at de ikke har nok grunnlag for teorien hos FSB. Han mener videre at FSB ikke kan anklage Berg for å ha samlet informasjoner, til å ta med seg ut av Russland.

Tegn på dårlige forhold mellom Norge og Russland

Bergs forsvarer mener at oppmerksomheten rundt Bergs situasjon, er viktig fremover. Novikov vil prøve å kjempe for at rettssaken skal videre. Med åpne dører vil det være med på å gi enda mer mediedekning, noe som fører til større oppmerksomhet rundt selve saken. Både den norske ambassaden og myndigheter burde være med på å vise interesse for selve saken her. Denne saken er et tydelig tegn på at forholdet mellom Russland og Norge trolig har blitt dårlig, i følge Novikov. Den siktede Frode Berg, har heller enda ikke fått mulighet for å komme i kontakt med familien sin på grunn av at det er vansker med å finne en tolk. Berg har nå vært arrestert siden den 5. desember i fjor, etter reisen til Moskva. Trenger du å ta opp et lån? Da burde du sjekke ut https://www.sambla.no/. De vil hjelpe deg å sammenligne flere forskjellige banker, slik at du får ta lånet med minst mulige renter. Få et forbrukslån hos Sambla allerede i dag.