Fotball viktig i likestillingskampen i Saudi-Arabia

Det finnes en unektelig forskjell på tradisjoner og kultur fra land til land. Kvinner i den vestlige verden har gjennom mange tiår vunnet frem i kampen om likestilling, både i yrkeslivet og privat. Vi ser enda at det er forskjeller mellom kjønnene, men det jobbes utrettelig videre. Blant annet har Island nå gått i bresjen og fått lovfestet likelønn. Dessverre har ikke kvinner over hele verden de samme mulighetene som de her hjemme, men det er tegn på at endringer kommer i enkelte land. Det er mulig at man synes de endringene som nå er på tapetet er små, men de er desto like viktige som de store. Hvorfor? Jo, for det kan være det som får snøballen til å rulle og gi rom for enda flere nye endringer. Saudi-Arabia er kjent for et heller undertrykkende kvinnesyn. Her har kvinner få, om noen, rettigheter når det handler om likestilling. Til stor glede for resten av verden har nå landets kronprins tatt et par grep i riktig retning.

Underlagt mange restriksjoner

Kvinner i Saudi-Arabia har over mange år vært underlagt restriksjoner for selv de mest dagligdagse ting. De kan for eksempel ikke reise alene, åpne en bankkonto eller vise håret offentlig. Den nye kronprinsen (Mohammed bin Salam) har åpnet opp for enkelte ting, som at kvinner nå kan kjøre bil. Dette har tidligere vært forbudt. Fotball er en stor sport i dette landet, og heller ikke her har kvinner vært velkomne. Dette kan se ut til å endre seg. Nå kan kvinner være tilskuere på fotballkamper, men det finnes enda noen begrensninger for dette. Kvinner kan kun se et visst antall kamper, tilbudet finnes kun i enkelte byer og kvinnene er enda avhengig av mannlig ledsager. I tillegg kan de kun komme seg inn på stadion via egne innganger og se kampene adskilt fra menn og barn. Til tross for at dette kan virke som en ubetydelig endring, så er dette faktisk ganske så kontroversielt. Religiøse ledere har gått hardt ut mot endringene, og mange konservative grupperinger mener dette er feil vei å gå. Det er også bredt diskutert om disse endringene er reelle eller et spill for galleriet, i håp om et bedret forhold til USA og Europa.

Hva kommer i neste omgang

Det er ikke greit å si hva lettelsene i kvinners restriksjoner vil føre til over tid. Likevel er det et unektelig fakta at kronprinsen står for et mer kvinnevennlig syn enn hva tidligere ledere har hatt. Han har gått ut og sagt at over de neste årene skal landet nærme seg resten av verden innenfor likestilling. Til nå har han underbygd dette, blant annet ved å gi kvinner offentlige posisjoner som tidligere ikke var mulig. Selv om det nå er endringer i vente (forhåpentligvis) betyr ikke dette at kvinnene i Saudi-Arabia er frie. Dette vil nok ta tid, og det vil møte motstand fra forskjellige fronter. Det er vanskelig for oss i den vestlige verden å egentlig forstå hva som ligger bak det hele. Er dette kun politisk PR eller vil endringene komme etterhvert? Det er ikke akkurat like enkelt som når man bestiller noe fra billigmobilbeskyttelse.no, for så å vente på et produkt. Det blir spennende å følge utviklingen fremover.